Models de cartes de queixa

La megafonia a l’interior del tren no funciona

El dd de mm de 2016 he agafat un tren que passa per l’estació de Centelles a les 6:25 en direcció Barcelona. La megafonia de l’interior del tren que anuncia les parades no funcionava.

Demano que es solucioni aquest problema amb la màxima celeritat possible. La megafonia ha de funcionar sempre a un volum raonable i corrèctament perquè els usuaris, i especialment aquells que tinguin una discapacitat visual, tinguem una bona informació i correcte així evitant baixar en una estació equivocada.

Ompliu el formulari:

Opció: “formular una queixa o reclamació” tema: “trens”  subtema: “accessibilitat”

La megafonia de l’estació no funciona

el  dd de mm de 2.016 he agafat el tren que passa per l’estació de Centelles en direcció Barcelona a les 6:25 i la megafonia d’aquesta estació no funcionava, no podent saber amb antel·lació per quina via circularia el tren. Demano que aquest greu problema es solucioni amb la màxima celeritat possible ja que aquest mal servei genera inseguretat i errors als usuaris i especialment a aquells que depenem exclusivament d’aquest servei com les persones amb diversitat funcional visual o cegues.

Em consta que aquest problema no afecta només a l’estació de Centelles sinó que afecta a moltes més estacions de la línia, per el que encara fa molt més greu i perillós el mal funcionament d’aquest servei.

Aquesta no és la primera queixa que us fem arribar en referència a aquest tema, per la qual cosa sabem del cert que ja en teníeu coneixement.

Ompliu el formulari:

Opció: “formular una queixa o reclamació” tema: “Estacions”  subtema: “informació”

El tren ha arribat tard per causa d’una avaria a les instal·lacions

El dia dd de mm de 2016, el tren de la línia R3 en direcció  Barcelona/L’Hospitalet que passa per l’estació de Vic a les 7:04 ha arribat a l’estació de Barcelona Pl. Catalunya amb un considerable retard superior als 75 minuts degut a una avaria, segons ens han informat.

Voldria una explicació detallada dels motius de l’avaria i del perquè s’ha trigat tant en trobar una solució per als usuaris que la hem patit.

El retard d’aquest tren, i en general dels trens de la línia R3, ha esdevingut un fet habitual per la qual cosa sol·licito que dugueu a terme les accions necessàries per garantir un servei eficaç de manera que els trens arribin puntuals.

Aquesta no és la primera queixa que us fem arribar en referència a aquest tema, per la qual cosa sabem del cert que ja en teníeu coneixement.

Ompliu el formulari:

Opció: “formular una queixa o reclamació” tema: “Alteracions de servei”  subtema: “incidències”

Personal fumant a dins de la cabina

El maquinista i/o el revisor (ignoro qui hi havia a la cabina) fumaven dins la cabina del maquinista i el fum del tabac i la pudor conseqüent les hem hagut de patir al vagó. aquest fet no és aïllat ja que no és la primera vegada que passa.

Segons La Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme, modificada parcialment per les lleis 42/2010 i 3/2014, es prohibeix fumar en tots els espais públics tancats i  l’ús de cigarretes electròniques en dependències de les administracions públiques, centres sanitaris i educatius, parcs infantils i vehicles de transport públic.

Per tant a més d’incomplir la llei mostren una falta absoluta de respecte als viatgers que hem d’aguantar la pudor del tabac. Com a viatgers la situació al moment és de desprotecció ja que qui té l’autoritat al tren és qui se salta la norma.

Com que aquesta situació no és nova espero que emprengueu les mesures oportunes.

Ompliu el formulari:

Opció: “normes i drets”  subtema “prohibicions”

Reclamo que les devolucions Xpress tinguin una durada superior a tres mesos

Sóc usuària habitual del tren i faig servir un abonament trimestral.

Avui he inserit una devolució xpress a la validadora i me l’ha tornat marcada com a títol caducat.
No puc fer-la servir en un temps inferior a 30 dies perquè sovint em queda solapada amb el títol trimestral.
Reclamo que les devolucions express tinguin una durada superior a tres mesos, que s’emetin tenint en compte la caducitat del títol dels usuaris o que la seva vigència romangui fins el següent canvi
tarifari.

Ompliu el formulari:

Opció: “Bitllets, abonaments i devolucions” tema: “trens” subtema “devolució Xpress”

Disminució de la circulació de trens d’unitat reformada

Sóc usuari habitual de la línia R3, darrerament vinc observant que circulen menys unitats reformades i en desconec els motius, potser és degut a algunes unitats espatllades i pendents de reparar, perquè estiguin circulant per altres línies o altres causes.

Demano que es tornin a posar aquests combois a  la R3 ja que el trajecte que fem la majoria d’usuaris es de llarga durada i aquests trens d’unitat reformada es van pensar per aquesta línia, destacant que és una de les poques millores que s’han dut a terme  a la R3.

Aquesta no és la primera queixa que us fem arribar en referència a aquest tema, per la qual cosa sabem del cert que ja en teníeu coneixement.

Ompliu el formulari:

Opció: “formular una queixa o reclamació” tema: “trens” subtema “equipament i confort”

Publicat dins de Dins del tren, Manca de confort als trens | Edita

La calefacció del tren no funciona

El dd de mm de 2015 el tren de la línia R3 en direcció Barcelona/L’Hospitalet que passa per l’estació de Centelles a les 6:25 no portava la calefacció en marxa o bé estava avariada. Demano que es revisi aquest comboi per tal que els usuaris no passem fred durant el trajecte.

Aquesta no és la primera queixa que us fem arribar en referència a aquest tema, per la qual cosa sabem del cert que ja en teníeu coneixement.

Ompliu el formulari:

Opció: “formular una queixa o reclamació” tema: “trens” subtema “equipament i confort”

El tren és curt i poc confortable per als passatgers

El dia DD de MM de 2015, el tren de la línia R3 en direcció Barcelona/L’Hospitalet qu passa per l’estació de Centelles a les 06:25 era d’unitat simple, fet que ha ocasionat qu la majoria d’usuaris no hagin pogut seure, viatjant incòmodament. Demano que aquest tren sempre sigui d’unitat doble per a la comoditat dels usuaris, ja que el trajecte de la R3 no és precisament de curta durada.

Aquesta no és la primera queixa que us fem arribar en referència a aquest tema, per la qual cosa sabem del cert que ja en teníeu coneixement.

Ompliu el formulari:

Opció: “formular una queixa o reclamació” tema: “trens” subtema “capacitat””

El tren ha arribat tard, tinc dret a la Devolució Xpress però a l’estació em diuen que no em pertoca i en altres estacions sí que efectuen la Devolució Xpress

El dd de mm de 2015 el tren de la línia R3 en direcció Barcelona/L’Hospitalet que passa per l’estació de Centelles a les 6:25 va arribar a BCN-Pl. Catalunya amb una demora superior als 15 minuts.

Demanada la devolució Xpress a PL Catalunya se’m va comunicar que no em tocava la devolució xpress per causes meteorològiques. M’he assabentat que en el mateix trajecte que vaig realitzar, a l’estació de Sants sí que es van donar les Devolucions xpress pertinents i per aquest motiu reclamo la devolució xpress que em pertoca.

Adjunto imatge dels bitllets.

Aquesta no és la primera queixa que us fem arribar en referència a aquest tema, per la qual cosa sabem del cert que ja en teníeu coneixement.

Ompliu el formulari:

Opció: “formular una queixa o reclamació” tema: “Bitllets, abonaments i devolucions” subtema “Devolució Xpress””

El tren ha arribat tard, tinc dret a a devolució Xpress però a l’estació em diuen que el retard no es culpa de Rodalies de Catalunya

El dia dd de mm de 2014, el tren de la línia R3 en direcció Vic/Ripoll/Puigcerdà que passa per l’estació de Barcelona La Sagrera-Meridiana a les 16:20 ha arribat a l’estació de Vic amb un considerable retard, superior als 15 minuts. En cap moment s’ha informat als usuaris del tipus d’incidència que ha provocat el retard.

El retard d’aquest tren, i en general dels trens de la línia R3, ha esdevingut un fet habitual per la qual cosa sol·licito que dugueu a terme les accions necessàries per garantir un servei eficaç de manera que els trens arribin puntuals.

Aquesta no és la primera queixa que us fem arribar en referència a aquest tema, per la qual cosa sabem del cert que ja en teníeu coneixement.

Ompliu el formulari:

Opció: “formular una queixa o reclamació” tema: “Alteracions serveis”  subtema: “incidències”

El tren ha arribat tard

El dia dd de mm de 2014, el tren de la línia R3 en direcció Barcelona/L’Hospitalet que passa per l’estació de Vic a les 7:04 ha arribat a l’estació de Barcelona Pl. Catalunya amb un considerable retard superior als 15 minuts.

El retard d’aquest tren, i en general dels trens de la línia R3, ha esdevingut un fet habitual per la qual cosa sol·licito que dugueu a terme les accions necessàries per garantir un servei eficaç de manera que els trens arribin puntuals.

Aquesta no és la primera queixa que us fem arribar en referència a aquest tema, per la qual cosa sabem del cert que ja en teníeu coneixement.

Ompliu el formulari:

Opció: “formular una queixa o reclamació” tema: “Alteracions serveis”  subtema: “incidències”

Informació incorrecta de la via de circulació dels trens

A l’estació de Vic sovint s’anuncia per megafonia que circularà un tren en destinació a Barcelona per una via, quan el següent tren amb aquest destí en passa per una altra, com ha estat el cas del dia dd de mm de 2014, a les 7:04 que s’ha anunciat el tren de la via 2 i finalment ha circulat primer el de la via 1.

Aquesta informació errònia genera molta confusió entre els viatgers, i molts d’ells dubten en pujar al tren quan aquest arriba a l’estació. Cal tenir present que en una  línia on la freqüència de trens és extremadament  baixa, no agafar el tren correcte pot suposar una pèrdua de temps important.

Per la qual cosa sol·licito que dugueu a terme les mesures pertinents per solucionar aquest problema d’informació amb la major brevetat possible.

Aquesta no és la primera queixa que us fem arribar en referència a aquest tema, per la qual cosa sabem del cert que ja en teníeu coneixement.

Ompliu el formulari:

Opció: “formular una queixa o reclamació” tema: “Estacions”  subtema: “informació”

Informació contradictòria a les estacions

A l’estació de Vic sovint s’anuncia per megafonia que circularà un tren sense parada, que no admet viatgers quan en realitat circula el tren amb  parada que correspon per l’horari, com ha estat el cas del dd de mm de 2014 a les 13 hores.

Aquesta informació errònia genera molta confusió entre els viatgers, i molts d’ells dubten en pujar al tren quan aquest arriba a l’estació. Cal tenir present que en una  línia on la freqüència de trens és extremadament baixa, no agafar el tren correcte pot suposar una pèrdua de temps important.

Per la qual cosa sol·licito que dugueu a terme les mesures pertinents per solucionar aquest problema d’informació amb la major brevetat possible.

Aquesta no és la primera queixa que us fem arribar en referència a aquest tema, per la qual cosa sabem del cert que ja en teníeu coneixement.

Ompliu el formulari:

Opció: “formular una queixa o reclamació” tema: “Estacions”  subtema: “informació”

El tren ha arribat tard perquè un usuari viatjava sense bitllet

El dia dd de mm de 2014, el tren de la línia R3 en direcció Barcelona/L’Hospitalet que passa per l’estació de Vic a les 17:35 ha arribat a l’estació de Vic amb un considerable retard molt superior als 15 minuts per actes incívics, concretament perquè un usuari viatjava sense bitllet.

No és el primer cop que a la línia R3 patim aquest tipus d’incidències, a les que s’aplica una política que perjudica tota la resta d’usuaris malgrat que aquests sí que viatgin amb el títol de transport corresponent, ja que el fet d’estar aturats a l’espera que finalitzi la intervenció dels Mossos d’Esquadra té com a principal conseqüència que el tren arribi tard al seu destí.

A aquest fet s’ha d’afegir que el retard dels trens de la línia R3, ha esdevingut un fet habitual, per la qual cosa considero que s’hauria de revisar la política d’actuació en aquests casos.

Per la qual cosa sol·licito que es revisin els protocols d’actuació per tal de garantir que la resolució d’aquests tipus d’actes incívics nó tinguin conseqüències amb la puntualitat dels trens.

Aquesta no és la primera queixa que us fem arribar en referència a aquest tema, per la qual cosa sabem del cert que ja en teníeu coneixement.

Ompliu el formulari:

Opció: “formular una queixa o reclamació” tema: “Alteracions serveis”  subtema: “incidències”